Top
Menu Luk
Asfaltpriser

Prisen på Asfalt


Hvad påvirker prisen på din asfalt?

Asfalt er ikke en metervarer, du selv kan beregne prisen på. Der er heller ikke en fast kilo- eller timepris for asfaltarbejde. Er du nysgerrig på, hvad der er med til at bestemme asfaltens pris, så læs med her.

Forhold i området

Det er ikke alle, der overvejer, at der kan være forhold i nærområdet, der kan påvirke asfaltens pris. Et klart eksempel er, når der er hældning på det område, der skal asfalteres. Kompositionen af asfalt kan variere, men tygdekraften er altid en udfordring, lige så snart der er hældning på. Derfor skal asfaltørene gribe opgaven anderledes an, hvis de skal lægge asfalt på en bakke eller en skrå indkørsel.

En andet forhold kan være, hvis der er et vandløb tæt ved området, eksempelvis en bæk eller et stormløb. Rindende vand kan nemlig nemt skylle underlaget væk under en asfaltbelægning, og det kan betyde, at belægningen synker sammen. På sigt kan det give farlige situationer, hvis der eksempelvis færdes køretøjer på området.

Et forhold er også, hvor meget vægt og slid, asfalten skal kunne holde til. Skal der lægges asfalt i et område, hvor der færdes mange lastbiler med tungt læs, skal asfalten være mere slidstærk end for eksempel en legeplads. Det har altså også indflydelse på asfalts priser.

Størrelsen og formen på området

Det siger sig selv, at mængden af asfalt har en stor indflydelse på prisen. Men prisen stiger ikke nødvendigvis støt, fordi dit område bliver større. Er området nemt at asfaltere, bruger asfaltøren måske ikke synderligt mere tid på området. Prisen afhænger nemlig også af, hvor lang tid asfaltøren skal bruge på dit område, og her er størrelsen naturligvis en faktor, men ikke nødvendigvis den, der giver de største udsving.

At have et område, der har mange hak og vinkler kan også betyde en ekstra udfordring for asfaltøren, og derfor kan det også have indflydelse på din asfalts pris.

En væsentlig faktor er også, hvor mange lag der skal lægges. Når der skal lægges en helt ny belægning asfalt, lægges der faktisk tre lag. Det nederste lag består typisk af grus, og det næste lag, bærelaget, består af en meget grov asfaltering. Øverst lægges slidlaget, der oftere er en finere og mere “ren” asfalt. Det er den, køretøjer kører på, og det er også den, der gør belægningen vandtæt. Ofte er det kun det øverste lag, der skal skiftes, hvis der kun er små sprækker i, eller den er ved at være slidt. Kan bærelaget reddet, kan det altså sænke prisen på din asfalt.

Typen af asfalt

Asfalt som vi kender den består faktisk af asfalt plus andre materialer. Asfalten er den sorte, klæbrige masse, der bruges som bindingsmiddel. Det hedder bitumen. Har du kørt på en meget “glat” og blød vej, har du nok kørt på en, hvor slidlaget havde en høj procentdel af bitumen.

Bitumenen bliver blød når den opvarmes, blandt andet af solen om sommeren, og derfor er det ikke smart at have tunge køretøjer til at køre på en belægning med en høj procentdel af bitumen.

Bitumen udvindes af råolie, og det er også det materiale, der er dyrest i asfaltproduktionen. Derfor bruger mange genbrugsasfalt, hvor gammel asfalt blandes sammen med ny bitumen. Det mindsker behovet for bitumen, fordi den gamle blandes med den nye. Vil du sænke prisen på din asfalt, skal du derfor undersøge, om der bliver brugt genbrugsasfalt til dit projekt.

Du kan læse mere om mulighederne med asfalt her